20210123110035.jpg [Restalia cerró 2020 con 732 unidades de restauración a nivel global]